Als onze bomen spreken konden...

... zouden ze zeggen:

Laten we ons even voorstellen:

 • We zijn net als insecten, dieren, vogels en mensen, levende organismen. We maken zelf ons voedsel aan via fotosynthese, we ademen, groeien en planten ons voort zoals ieder ander levend wezen.
 • We wonen al meer dan 70 jaar in de Mostheuvellaan. Dit is nog vrij jong voor onze soort. (Kastanjebomen kunnen wel 250 jaar oud worden en meer.)
 • We zijn, op een uitzondering na, kerngezond. Dit heeft een bomenexpert vastgesteld. (zie zijn rapport)
 • We oefenen gratis vele functies uit ten dienste van mensen en milieu zoals o.a. productie van zuurstof, opslag van CO2, infiltratie regenwater, lucht zuiveren, bescherming bieden tegen hitte, regen en wind, rust en kalmte brengen in een hectische wereld, …..
 • We vormen samen met de handgemaakte blokjes aan onze voeten een historisch kader in Malle. Deze blokjes zijn opgenomen in de de inventaris van waardevol Onroerend Erfgoed in Vlaanderen en daar zijn ook wij zeer trots over. (zie hun rapport)

Waarom zijn we enorm bang?

 • We voelen ons ernstig bedreigd door de aangekondigde rioleringswerken waarbij het huidige gemeentebestuur halsstarrig blijft vasthouden aan het idee om ons te kappen en de blokjes te vervangen door water-ondoordringbaar asfalt.

Waarom zijn we verontwaardigd?

 • We vinden het huidige gemeentebestuur hypocriet omdat ze een laanbomenplan lanceert dat ervoor ijvert om de straten in Malle te omzomen met bomen en ondanks dit, willen ze ons zonder reden kappen.
 • We weten dat het technisch perfect mogelijk is riolering aan te leggen en toch bomen en blokjes te sparen.
 • We weten dat er een kostenanalyse bestaat van een studiebureau waaruit blijkt dat een alternatief plan met behoud van bomen en blokjes zelfs goedkoper is dan het plan wat het gemeentebestuur nu wil volgen.
 • We kunnen niet begrijpen waarom het gemeentebestuur niet openstaat voor overleg en inspraak. We hebben de gemeente op de hoogte gebracht dat er betaalbare alternatieven bestaan. Toch blijven zij doorgaan met hun plan ons te kappen.

Onze bijkomende suggestie:

 • Maak van de Mostheuvellaan een fietsstraat met snelheidsbeperking tot 30 km per uur. Leg in het midden van de straat de historische blokjes en voorzie een vlot rijdend, comfortabel fietspad links en/of rechts hiervan. De zwakke weggebruiker en het schooltje achteraan de straat zullen dit zeker appreciëren.

Onze oproep

Help ons om dit onrecht aan te klagen en ons leven te redden.

TEKEN DE PETITIE, ADOPTEER EEN BOOM, STEUN ONS FINANCIEEL EN DRAAG BIJ OM HET HISTORISCH ERFGOED EN ONS, BOMEN, TE REDDEN VAN EEN NODELOZE ONDERGANG, ZODAT DE MOSTHEUVELLAAN, DE BLOKSKESWEG, VOOR ALTIJD KAN BLIJVEN BESTAAN !!!