Steun ons financieel

We hadden vorig jaar een eerste vergadering met het gemeentebestuur op 4 juli. Sinds dan waren er enkele contactmomenten met de burgemeester en met enkele van de bevoegde schepenen. Nooit hadden wij de indruk dat ze begaan waren met de bekommernissen van de ondertekenaars van onze petitie, namelijk het redden van onze mooie bomenlaan en onze historische bestrating. Die werd ondertekend door eigenaars en bewoners van 20 van de 24 percelen.

De uitreiking van een omgevingsvergunning van de gemeente Malle aan de aannemer Pidpa Rioleringen (eigenlijk dus aan zichzelf want zij hebben Pidpa Rioleringen gelast met deze werken) is ondertussen een feit. De omgevingsvergunning werd uitgehangen op woensdag 30 september en de publicatie datum vermeld op de gele affiche is 2 oktober. Dit wil zeggen dat we tot 4 november tijd hebben om onze bezwaren kenbaar te maken aan de gemeente.

Wij hebben dan ook juridisch advies ingewonnen. Maar die juridische strijd gaat geld kosten. Je kan ons altijd steunen door een overschrijving op de bankrekening van het Actiecomité Mostheuvellaan met rekeningnummer BE53 3200 7055 6153.

Vele kleintjes maken een groot!

Alvast van ganser harte bedankt.

Actiecomité Mostheuvellaan