Herevaluatie van de paardenkastanjes

Op de pagina Het Verhaal van Bomen van de Mostheuvellaan kan je het uitgebreid onderzoek van de paardenkastanjes van de Mostheuvellaan van september 2019 van boomspecialist Johan Possemiers lezen.

Meer dan 2 jaar en 7 maanden later heeft de heer Possemiers nog eens de bomen onderzocht en een herevaluatie uitgevoerd. De conclusie is dat de bomen er minstens even goed en misschien zelf beter bijstaan dan ten tijde van het eerste rapport en nog verschillende decennia als gezonde bomen kunnen blijven staan.

In dat kader is het zielig te moeten leren dat de gemeente Malle en de uitvoerder van de werken Pidpa nooit een serieus en onafhankelijk alternatieven onderzoek hebben uitgevoerd. Het ontbreken van zulk een alternatieven onderzoek was ook al de reden waarom de POVC (de provinciale adviescommissie bestaande uit bevoegde provincieambtenaren) in 2021 tot tweemaal toe een negatief advies (dus het advies om de vergunning te weigeren) heeft verstrekt aan de deputatie. Die deputatie moest ons beroep behandelen tegen  de door de gemeente Malle aan Pidpa verleende omgevingsvergunning. De deputatie legde de adviezen ongeargumenteerd naast zich neer en keurde de vergunning goed.

Natuurlijk gaan wij tegen deze onbegrijpelijke beslissing in beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Dat wordt dan de eerste keer dat onze bezwaren geëvalueerd zullen worden door een onafhankelijk rechter in de plaats van door politici.

In elk geval luidt de conclusie van de herevaluatie: “Uit deze steekproef van 20 bomen blijkt dat de algemene conditie (groei en vitaliteit) van de paardenkastanjes in deze dreef hetzelfde is gebleven of zelfs verbeterd. Er zijn geen elementen die een totaalkap kunnen verantwoorden. De dreef moet integraal behouden blijven. Zijn aanbeveling is ook zeer duidelijk: De geplande werken moeten uitgevoerd worden in functie van de bomen en niet andersom!

Hieronder vind je het nieuwe rapport.

Zie ook onze pagina: Adopteer een paardenkastanje