Historiek van de Mostheuvellaan

Het verhaal van de Mostheuvellaan begint bij een historisch stuk uit de archieven van de abdij van Westmalle. De Trappisten moeten de weilanden aan het einde van de huidige Mostheuvellaan verworven hebben maar hadden geen verzekerde vlotte toegang tot die velden. 

De eeuwigdurende erfdienstbaarheid

Dit heeft geresulteerd in een notarisakte in 1932 waarbij de abdij en de toenmalige eigenaars van gronden langs de huidige Mostheuvellaan overeen kwamen om een eeuwigdurende erfdienstbaarheid te vestigen op die gronden om de Trappisten ten allen tijde toe te laten om naar hun velden te kunnen.

Als gevolg van het overeenkomen van de eeuwigdurende erfdienstbaarheid werd ook besloten om een stenen toegangsweg aan te leggen van de Antwerpse Steenweg naar de velden van de Trappisten.

Van deze overeenkomst is niets terug te vinden. Wel beschikt de abdij over een groot aantal offertes voor een grote lading cement opgevraagd bij handelaren in bouwmaterialen uit de streek, allemaal gedateerd 1938.

De weilanden aan het einde van de Mostheuvellaan, nog steeds eigendom van de Trappisten.

Het nog aan te vullen en te ondertekenen contract uit 1938 (archief Abdij Westmalle)

De aanleg van de steenweg in 1938

Het archief beschikt ook over een (ongetekend) aannemingscontractje voor het leggen van de weg opgemaakt tussen de abdij en een lokale aannemer Quirijnen aan “10 fr. den loopenden meter”. (archief Abdij Westmalle)

Uit hetzelfde jaar is een schrijven van een van de eigenaars van aan de laan aanpalende gronden die refereert naar de aanleg van de weg en zijn bijdrage aan de kosten.

Een schrijven van een eigenaar uit Antwerpen die zijn bereidheid meldt om bij te dragen aan kost voor de aanleg van de weg. (archief Abdij Westmalle)

Een Trappistenbroeder in de werkplaats beton met een handgemaakte betonklinker.

De Trappisten hadden in die tijd een werkplaats beton. Die is er nog steeds maar wordt nu in hoofdzaak nog gebruikt voor het gieten van de betonnen kruisen voor de graven van de broeders.. (archief Abdij Westmalle)

De Blokskesweg

In de volksmond wordt de straat al decennialang de Blokskesweg genoemd. De reden ligt voor de hand. De bestrating met de door de Trappisten handgemaakte betonblokken. Maar in het archief van de abdij bevindt zich ook een document uit 1962. Het moet een voorstudie geweest zijn voor de kapel die toen gepland werd en die uiteindelijk de huidige St.Pauluskerk is geworden (gelegen net aan de overkant van de Antwerpse Steenweg).

Op de voorstudie wordt een kapel, een pastorie en een schooltje gepland op de gronden rond de hoeve die nu nog steeds bestaat en ook nog eigendom is van de Trappisten.

Op de voorstudie wordt zelf de ook toenmalige en huidige naam van de straat, de Mostheuvellaan niet vermeld maar heeft men het gewoon over de Blokkenweg.

Een studie uit 1962 van een kapel, een pastorie en een schooltje op het terrein van het boerderijtje aan het begin van de Mostheuvellaan (archief Abdij Westmalle)

(archief Abdij Westmalle)

Een situatieplan met onderaan de Abdij van de Trappisten en bovenaan de gronden van de Trappisten aan het begin van de Mostheuvellaan en helemaal bovenaan de weilanden “‘t Groot Moer”, ook behorend tot de Abdij die in 1932 de aanleiding waren voor de akte rond de eeuwigdurende erfdienstbaarheid en later de aanleg van de blokkenweg.  (archief Abdij Westmalle)

Zie vervolg op de pagina over Waardevol Onroerend Erfgoed.