Het verhaal van de Mostheuvellaan

De Mostheuvellaan is een vrij unieke laan in Westmalle. Enerzijds door haar 3 meter brede bestrating met in 1938 door de Trappisten van de nabije abdij handgemaakte betonklinkers en anderzijds door een bomenlaan van twee rijen gezonde, relatief jonge paardenkastanjes.

De laan kwam tot stand nadat in 1932 de Trappisten, die eigenaar zijn van de velden aan het einde van de huidige laan, een akkoord maakten met de toenmalige eigenaars van de gronden langs de huidige Mostheuvellaan om hen door middel van een eeuwigdurende erfdienstbaarheid toegang te verzekeren tot hun weilanden. Als gevolg van deze overeenkomst werd in 1938 door een aannemer uit Westmalle een stenen laan met door de Trappisten handgemaakte betonklinkers (17 kg) of blokken gelegd. Die grote betonblokken zorgden ook voor de naam in de volksmond, de blokskesweg. Iets later, waarschijnlijk kort na de tweede wereldoorlog werd de laan bepland met twee mooie rijen paardenkastanjes. De combinatie van beiden zorgt voor een unieke straat in Westmalle met een groot erfgoed karakter.

Het gemeentebestuur wil niet ingaan op alle suggesties die wij als bewoners gedaan hebben om de nuttige riolen aan te leggen met behoud van de historische betonblokken en de, in bijna allemaal goede gezondheid verkerende,110 paardenkastanjes.

Wij gaan, gedwongen door het gemeentebestuur, de juridische strijd aan om te verhinderen dat onze huidige mooie straat, die perfect kan overleven met de aanleg van een riolering, vernietigd wordt en vervangen door een de zoveelste anonieme asfaltweg met twee as verleggingen en een eenheidsprofiel dat een toekomstige mooie straat met laanbomen onmogelijk maakt.

Daarvoor deze site om u als inwoner van Westmalle, Malle, en buurgemeenten op de hoogte te brengen van de desastreuze plannen van het gemeentebestuur en u op te roepen om ons te steunen in de strijd om dit mooi stukje Westmalle met een historische bestrating en een laan gezonde kastanjebomen te redden.